De Kennisfabriek

2 daagse basiscursus ondernemingsraad

Basiscursus ondernemingsraad

Als nieuw OR-lid komt er veel op je af. De WOR, de vergaderingen, de bestuurder en de achterban. Daarnaast heb je ook nog je eigen werk. Maak een goede start met de OR-basiscursus. Leer met elkaar en van elkaar in deze praktische OR-cursus. U kunt deze OR-basiscursus ook als maatwerk OR-basiscursus startende ondernemingsraad met uw eigen ondernemingsraad volgen.

Inhoud van de basistraining voor de ondernemingsraad

·       Rolverdeling binnen de ondernemingsraad

·       Effectief vergaderen in de ondernemingsraad

·       Eigen verantwoordelijkheden van ondernemingsraad; Taken van de ondernemingsraad

Wetten, regels, en bevoegdheden ondernemingsraad; Wet op de Ondernemingsraden
Rolverdeling binnen de ondernemingsraad
Rechten en plichten van het bestuur ten opzichte van de ondernemingsraad
Uniformiteit creëren in de strategie, missie en visie van de ondernemingsraad
Advies- en instemmingsprocedure; Artikel 25 en 27 WOR
Relatie en communicatie met de directie; overleg-, bespreek- en initiatiefrecht
Relatie en communicatie met achterban; het efficiënte communicatieplan
Trainer:

Tjerk Jan Haga

Kosten:

Voor 2 dagen inclusief lunch € 500,- p.p. btw vrijgesteld

Locatie:

Kaap Doorn(Utrecht)

Data in overleg/ ook in company