De Kennisfabriek

José Zweering

ASSESSMENT, ZORG/WELZIJN, CONFLICTHANTERING, LASTIGE KLANT SITUATIES EN KLANTGERICHTHEID

06-22214316
josezweering@gmail.com