Opleiding: Bedrijfsopvangteam (BOT)

Als collegiaal ondersteuner heb je een belangrijke taak op het moment dat een directe collega een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt op het werk. Je bent als collegiaal ondersteuner geen hulpverlener. Wat je wel doet is in gesprek gaan met je collega, deze op te vangen, te volgen waardoor je kan signaleren wanneer reacties wel of niet zorgelijk zijn, er sprake is van een gezond verwerkings- herstelproces of wanneer reacties op de ingrijpende gebeurtenis wel aanleiding geven voor doorverwijzing. Een bedrijfsopvangteam (BOT) komt tot stand op initiatief van de leidinggevende, de collegiaal ondersteuner(s) worden gekozen op voordracht van de teamleden.

Steeds meer organisaties zien daarom een belangrijke taak weggelegd voor het intern opleiden van ‘hulpverlenende’ collega’s die opvanggesprekken kunnen voeren na een traumatische gebeurtenis op het werk. In onze training voor het bedrijfsopvangteam leer je hoe je een collega het beste kunt opvangen, hoe je een opvanggesprek gestructureerd invult en een luisterend oor biedt. We leren je handelen volgens een agressieprotocol en instructies, maar gaan hierbij wel uit van jouw persoonlijke stijl. Doel is dat je als BOT-lid je collega’s op weg kunt helpen na een incident en kunt bijdragen aan het voorkomen van stress en ziekteverzuim.

Programma van onze BOT-Basistraining

  • We starten met een stukje theorie.
  • Zelfreflectie door video-feedback
  • Beeldvorming versus oordeelsvorming (ongericht doorvragen)
  • Doorverwijzen naar de juiste instantie
  • We gaan dieper in op technieken voor luisterend helpen tijdens een gesprek.
  • Structuur aanhouden van het opvang proces
  • We kijken naar de gespreksonderwerpen en naar de houding die je aanneemt.
  • Hoe herken je emoties?

Aan de hand van videomateriaal zie je hoe je de structuur in een gesprek kan opbouwen. Samen met je medetrainees spelen jullie afwisselend de rol van BOT-lid of collega die te maken heeft gehad met een agressie-incident. Zo ervaar je aan den lijve wat wel en wat niet prettig werkt.

Trainer: Tjerk Jan Haga
Voor 2 dagen inclusief lunch € 500,- p.p. btw vrijgesteld
Locatie: Kaap Doorn(Utrecht)
Data in overleg/ ook in- company.