De Kennisfabriek


De klant is koning

 

In de workshop ‘ De Klant is Koning ‘ gaan we concreet aan de slag hoe je vanuit je eigen functie én binnen de organisatie meer servicegericht kan handelen. Jij maakt het verschil. Als je meer plezier krijgt in datgene wat je voor de klant doet, krijg je dat ook terug.  Met andere woorden: maak het bezoek van de klant plezierig, door er zelf plezier in te hebben.

Wij werken met ervarene trainingsacteurs die je laten zien hoe je het beste met klanten in contact komt of reageert op hun gedrag.

Na afloop is de deelnemer in staat om:

de eigen rol in de communicatie met de klant te herkennen

klantgericht te communiceren

luister- en vraagtechnieken toe te passen

een klacht goed af te handelen

technieken toe te passen om met lastige klanten om te gaan

verbaal en non-verbaal gedrag te herkennen en begrijpen

een behoefte-inventarisatie uit te voeren.

het verschil weten tussen klantgerichtheid en klantvriendelijkheid

verwachtingen bij te sturen tijdens gesprekken

professioneel inspelen op houding en gedrag van verschillende klanttypes

luisteren, Samenvatten en Doorvragen in de praktijk

de vraag achter de vraag achterhalen

proactief meedenken met de klant

empathie tonen en inleven in de klant zodat de klant dat ook ervaart

Onze trainingen/workshops hebben een dynamisch karakter, mede door het gebruik van veel eigen inbreng, praktijkgerichte voorbeelden en afwisselende werkvormen. Deze werkwijze betekent dat het onderwerp wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk van de deelnemer en het geleerde direct toepasbaar is binnen de functie.

De workshop is een dag

Kosten € 250 p.p.

De workshop is in-company