Voor 2019,
nog enkele plaatsen vrij!
 voor al onze opleidingen

 

 

 

Met stage garantie !

Als trainingsacteur aan
de slag bij trainingen.

 

Verdiepingstrainingen voor acteurs

De kosten bedragen voor oud cursisten € 250, per dag btw vrijgesteld, en € 265 voor externe deelnemers.

U kunt kiezen uit de volgende modules:

•      module 1: Spel verdieping

•      module 2: Diverse werkvormen en methodieken

•      module 3: Werken als Trainingsacteur in Bedrijfstheater

•      module 4: Trainingsacteur bij Agressietrainingen

•      module 5: Trainingsacteur in de Zorg en Psychiatrie

•      module 6: Trainingsacteur bij Assessments

Module 1  Spel verdieping

Op deze dag gaan we bezig met:

  • Verdieping van improvisatietechnieken zoals scènestructuur, verhaalopbouw, relaties, status, personages creëren;
  • Er is veel aandacht om te kijken naar de achtergronden van oefeningen en waarom scenes wel en niet werken;
  • Kennis en beheersing van belangrijke improstijlen zoals fysiek spel, comedy-acteren, emotioneel geloofwaardig spel en muzikale improvisaties;
  • Ervaring opdoen met korte en lange improvisatievormen met de nadruk op het spelen van scenes. Dat houdt vooral in: veel spelen!
  •  Aandacht voor je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen en voor jouw visie en stijl m.b.t. improvisatie.
  • Vergroting van het spelplezier en je zelfvertrouwen en het integreren van het ‘improdenken’ in het trainingsacteren.
  • Wat is er nodig om in korte tijd een krachtig verhaal neer te zetten, zonder dat je weet wat het begin, midden of einde is?

In zekere zin ben je bij improvisatietheater speler, regisseur en schrijver ineen. Deze drie elementen geven je als speler de mogelijkheid om in een korte tijd een krachtig verhaal te improviseren. Er wordt gewerkt met elementen uit de theatersport, maar het accent ligt op de verdieping van het verhaal en op realistisch spel.

Module 2 Diverse werkvormen en methodieken

Op deze dag ga je je kennis van werkvormen uitbreiden. De hele dag spelen we en ontdekken we allerlei verschillende werkvormen die je als Trainingsacteur gaat ontdekken en eigen maken. Zodat jij je zeker en vertrouwt voelt bij welke werkvorm dan ook in het bedrijfs of trainingsleven.

Daarnaast duiken we dieper op de verschillende methodieken in die veel gebruikt worden in trainingen. We oefenen met het herkennen van basisbehoeftes, schema’s en patronen bij de ander en leren hoe we hierop in kunnen spelen als trainingsacteur.

Hierin verzorgen we  een praktische training voor trainingsacteurs waarin centraal staat hoe deze kanten van de ander  herkend kunnen worden en welke interventies hierop gepleegd kunnen worden. Ook is er aandacht voor hoe de  trainingsacteur zelf functioneel kan blijven en zich niet laten leiden door eigen gedrag die getriggerd kan worden naar aanleiding van problemen of  gedrag van de cursist tegenover je.

Module 3 Werken als traininingsacteur in Bedrijfstheater

De meerwaarde van bedrijfstheater?

Bedrijfstheater vormt de ideale brug tussen boodschap en publiek. De acteurs baseren zich op dagelijkse situaties uit uw werkomgeving om toneelscènes tot leven te brengen die rechtstreeks betrekking hebben op uw bedrijfscultuur: op die manier voelen uw medewerkers zich aangesproken en ontvangen zij een duidelijke en concrete boodschap, aangepast aan hun realiteit.

Bedrijfstheater helpt om de inhoud of theorie te vertalen naar concrete toepassingen. Knelpunten of moeilijke situaties worden bespreekbaar via een komische invalshoek. Hierbij gaan we uit van de kracht van humor en herkenning. Uw boodschap komt over, ze wordt toegankelijker, en ze wordt beter onthouden.

Bedrijfstheater wordt op maat van het bedrijf gemaakt.

Dat zetten we in bij veranderprocessen, themadagen, personeelsbijeenkomsten, conferenties en kick-offs,Klantvriendelijkheid, leidinggeven, interne en externe communicatie, klantenrelaties.

We gaan met medewerkers in gesprek over nieuw beleid, de samenwerking, een nieuwe werkwijze, een cultuurverandering.

Ook onderwerpen als een reorganisatie, een fusie of een lancering van een nieuw product, kunnen in het theater aan bod komen. Het publiek voelt zich onmiddellijk aangesproken en betrokken omdat het over hun eigen dagelijks leven gaat. Zo wordt een duidelijke boodschap meegegeven, onverbloemd en aangepast aan de realiteit.

Interactie met het publiek, gebruik van multimedia, dynamiek, een voorstelling op maat …

We werken met een casus waarin we een vraag vanuit het bedrijfsleven van het begin tot het einde uitwerken. We beginnen met de vraag verkennen waarna we gaan ontwikkelen en schrijven tot iedereen tevreden is. Hierna repeteren we en worden de rollen op scherp gezet en de juiste toon voor de sessie bepaald. Als alles is doorgenomen, is iedereen helemaal klaar voor de uitvoering. Als laatste volgt een evaluatie om samen terug te kijken, of alles gegaan is zoals gedacht en wat de volgende keer anders zou kunnen.

 

Module 4 Trainingsacteur bij Agressietrainingen

Agressie kent een eigen dynamiek. Het roept vaak veel emoties op bij de deelnemers aan een training. De trainer/coach weet wat er gebeurt tijdens explosieve situaties. Ook bij onverwachte wendingen kan hij professioneel optreden. Deze eerste dag worden algemene achtergronden van agressie en het cumuleren van emoties belicht. Ook bewustwording van en omgaan met de eigen agressie zijn belangrijke elementen. De deelnemers onderzoeken hun persoonlijke affiniteit, motivatie en kwaliteiten ten aanzien van het onderwerp en stellen een persoonlijk leerplan op. Aan de hand van de agressiepiramide leren uw werknemers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.

Door zelfonderzoek en observaties van anderen worden de deelnemers zich bewust van hun eigen drijfveren, talenten, kwaliteiten en valkuilen. Hoe beter het zelfinzicht hoe sneller een deelnemer zijn eigen reactiepatronen herkent, begrijpt en kan veranderen. De deelnemers ontwikkelen hun rol als agressietrainer door middel van overdracht van theorie agressiehantering en begeleiden van praktijkoefeningen met behulp van een acteur zoals groepsoefeningen en individuele cases. Iedere deelnemer ontwikkelt een eigen stijl. De deelnemers zullen na de opleiding kunnen werken met de volgende agressievormen:

  1. Frustratieagressie
  2. Witteboorden agressie
  3. Agressie op de persoon

De acteur is in staat om de theorie van agressief gedrag over te dragen via de brainstorm methode om in een zo vroeg mogelijk stadium agressie te herkennen.

Kan de theorie overdragen van het model “agressiepiramide”.

Kan de drie agressievormen: frustratieagressie, witteboordenagressie en agressie instrumenteel grof theoretisch over dragen.

Kan door middel van de oefening “carrousel” groepsgewijs de boven genoemde drie agressievormen gedragsmatig in trainen.

Kan in een individuele oefening de ingebrachte case van de cursist in een agressievorm plaatsen en vertalen naar een oefensituatie met de acteur. De trainer kan opbouwende feedback geven en de cursist nogmaals laten oefenen tot een succes ervaring.

Module 5 Trainingsacteur in de Zorg en Psychiatrie

Het spelen van iemand met een psychiatrische of gedragsstoornis is een bijzondere vorm van trainingsacteren.

Een depressie, persoonlijkheidsstoornis, psychose, manische ontremming en/of het neerzetten van agressie in alle gradaties en in alle facetten vraagt namelijk kennis en acteertalent.

De nadruk van deze module ligt op in zoemen op ziektebeelden en verschijnselen en aanvoelen van de kandidaat.

Module 6 Trainingsacteur bij Assessments

Assessment afnemen voor trainingsacteurs

Als trainingsacteur kun je ook  worden gevraagd om een assessment af te nemen.

Daarbij speel je een rol en probeer je zo goed mogelijk degene die voor je zit te laten groeien in zijn of haar competenties.

Voorbeelden van deze competenties zijn: discipline, stressbestendigheid, overtuigingskracht, initiatief of besluitvaardigheid. In het uiteindelijke rollenspel zal de trainingsacteur het gedrag dat aan de competenties ten grondslag ligt door middel van simulaties. De trainingsacteur doet dit in drie  fases:

Stadium 1

In dit stadium stelt de  trainingsacteur zich terughoudend op en wacht de initiatieven van jou als deelnemer af. Voor deze fase wordt 25 procent van de tijd gereserveerd.

Stadium 2

In de tweede fase zal de trainingsacteur tegenspel bieden. De tegenspelfase is tegelijkertijd de cruciale fase in het rollenspel en beslaat gemiddeld 60 procent van de beschikbare tijd.

Stadium 3

Het rollenspel wordt afgesloten met een afrondende fase waaraan ongeveer 15% van de tijd wordt besteed. Kenmerkend bij deze fase is dat de trainingsacteur zijn tegenspel opgeeft en meer of minder expliciet akkoord gaat met de deelnemer.

Naast alle verbale communicatie is er uiteraard ook nog de non-verbale communicatie. Als trainingsacteur bijvoorbeeld het inlevingsvermogen wil toetsen.

Of als je als trainingsacteur de stressbestendigheid wilt toetsen kan je ongeduldig met je vingers op tafel gaan tikken.

Doelstellling:

Na deze training ken je alle ins-outs om als assessment trainingsacteur aan de slag te gaan.

Schrijf je in